Zagorzały Ślązak z Polesia
Seweryn Wysłouch (1900-1968)

Studiował i pierwsze kroki w świecie akademickim stawiał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Kierunki jego badań wyznaczyło zainteresowanie historią mu najbliższą (początkowo Polesia, a później Śląska) i skomplikowanymi stosunkami narodowościowymi. Historyk, ale także społecznik, który po przeniesieniu się do Wrocławia zmienił perspektywę swoich badań. Przestał patrzeć na rolę mniejszości w państwie, a przyjął perspektywę […]

Czytaj więcej

Głodna działania, organizacji i odbudowy:
Ewa Maleczyńska (1900-1972)

Lwowianka i wrocławianka, była jedną z kobiet, które w systemie Polski Ludowej osiągnęły naukowy sukces. Zajmowała się badaniem średniowiecza i dydaktyką historii, ale na długo przed karierą akademicką podjęła się nauczania historii, co pozwoliło jej z pozycji praktyka zabierać głos w dyskusjach o nauczaniu historii regionalnej. Po przeniesieniu do Wrocławia, kontynuowała dotychczasowe zainteresowania, a swoje […]

Czytaj więcej

Historyk wobec potrzeb społecznych:
Stanisław Herbst (1907-1973)

Działacz społeczny, regionalista, historyk wojskowości, polihistor, nonkonformista – to tylko niektóre z określeń, których dorobił się Stanisław Herbst. Jego zainteresowania badawcze obejmowały wiele tematów i przekraczały epoki, ale w niniejszym szkicu skupię się na jego zainteresowaniu historią regionalną, które w okresie jego przewodnictwa Polskiemu Towarzystwu Historycznemu wprowadziło badania regionalne na nowe tory.

Czytaj więcej

Innowacja i tradycja. Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii

Drugi tom Biblioteki Rocznika Chojeńskiego porusza tematykę historii sztuki, ale czy można przedstawić tak skomplikowane zagadnienia w popularnonaukowej serii? Redaktor polskiej wersji książki Innowacja i tradycja. Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii – Michał Gierke – podjął się tego trudnego zadania.

Czytaj więcej

Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych w Cedyni – 17 września 2014 r.

Dobiega już końca XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który w tym roku odbywał się w Szczecinie. W trakcie tego ważnego dla historyków wydarzenia trwały także debaty na temat regionów i badań regionalnych. Dzisiaj zapraszamy na relację i kilka refleksji z Kongresu Towarzystw Regionalnych i Lokalnych „Regionalizm w epoce globalizacji”, który odbył się 17 września 2014 r. […]

Czytaj więcej