Logo zjazd

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie – Historia regionalna

W dniach 17 – 21 września 2014 odbędzie się w Szczecinie XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W bogatym programie tego najważniejszego tegorocznego wydarzenia historycznego znalazło się miejsce na sesje poświęcone badaniom historii regionalnej, które zapowiadają się naprawdę ciekawie.

Kongres Towarzystw Lokalnych i Regionalnych

17 września w wigilię Zjazdu w malowniczej miejscowości Cedynia będzie obradować Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Iwańczaka i dr Pawła Migdalskiego. Celem panelu jest zaprezentowanie się wybranych regionalnych stowarzyszeń oraz dyskusja nad tym, czym jest regionalizm oraz jakie szanse, ale i zagrożenia stoją przed wspomnianymi towarzystwami. Wprowadzeniem do prezentacji wybranych towarzystw będą dwa wykłady wybitnych historyków polskich. Profesor Henryk Samsonowicz wygłosi odczyt pod tytułem.: Towarzystwa naukowe – ich rola w tworzeniu dziedzictwa narodowego a profesor Andrzej Buko zaprezentuje wpływ badań regionalnych na rozwój cywilizacyjny lokalnych społeczności. Następnie zaprezentują się wybrane stowarzyszenia regionalne, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej panelu. Ta ciekawa sesja naukowa poprzedzona, jak i zakończona, będzie zwiedzaniem historycznych miejsc ważnych dla regionu, takich jak Schwedt, Chojna, Moryń czy Czachów.

Badania regionalne w Europie

W piątek 19 września na Wydziale Zarządzania i Ekonomik Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się sympozjum Badania regionalne w Europie. Celem, jaki postawili sobie przewodniczący jest przegląd porównawczy badań regionalnych w Polsce i wybranych krajach europejskich takich jak Czechy, Niemcy, Rosja, Francja czy też Wielka Brytania. Każdy z referentów dokona nie tylko krótkiego przeglądu badań regionalnych w omawianym przez siebie kraju, ale także wskaże na nurty oraz kierunki rozwoju tych badań. Osiem referatów podsumowane zostanie wskazaniem podobieństw oraz różnic badaniach regionalnych w poszczególnych krajach i regionach.

Piotr Frąckowiak

Jestem historykiem archiwistą i filologiem angielskim. W kręgu moich zainteresowań badawczych leży rozwój szkolnictwa wyższego w Szczecinie po roku 1945, zwłaszcza humanistyki. Pracuję nad rozprawą doktorską dotyczące tego tematu. Obecnie pracuję w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *