Małgorzata Dąbrowska

Kontakt: gosia@historiaregionalna.pl

Wykształcenie

 1. Studia magisterskie – historia: specjalność nauczycielska 2013, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Praca: Problem Nowej Marchii w historiografii polskiej 1945 – 1970
 2. Studia licencjackie – historia: specjalność nauczycielska 2011, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Praca: Ziemie Odzyskane w propagandzie Polskiej Partii Robotniczej w latach 1945 – 1948 (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)

Publikacje

 1. Ziemie Zachodnie na powojennych plakatach propagandowych, w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcja – realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2013, s. 548 – 562. ISBN 978-83-61336-06-8
 2. Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku), „Rocznik Chojeński”, Chojna 2011, s. 91 – 100. ISSN: 2080-9565

Projekty badawcze

 1. Studencki projekt naukowy „Krzymów”, 2012 – 2014.

Konferencje

 1. Konferencja polsko – niemiecka: Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku, 5 – 7.07.2014, Polsko – Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
 1. Konferencja ogólnopolska: Historia w Mediach, 30 – 31.05.2012 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wygłoszony referat: Ile prawdy zmieści się w fikcji? Wizerunek Ziem Odzyskanych w polskich filmach fabularnych
 1. Konferencja ogólnopolska: Nad Odrą i Bałtykiem. Polska myśl zachodnia – twórcy – koncepcje – realizacja do 1989 r., 21 – 22.05.2012, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie, wygłoszony referat: Ziemie Zachodnie na plakatach powojennych
 1. Konferencja ogólnopolska: XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów, 13 – 16.04.2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygłoszony referat: Ameryka w Prusach – przykład kolonizacji fryderycjanskiej

Staże, seminaria, warsztaty

 1. Międzynarodowe seminarium doktoranckie, organizowane przez prof. J. Hackmanna i prof. J. M. Piskorskiego, Małkocin 2014, wygłoszony referat: Identity of Lubusz Land after the Second World War
 1. Międzynarodowa szkoła letnia DAAD GO EAST: „Border Regions in East Central Europe – Poland and Czech Republic”, Szczecin – Liberec – Praga 2013.
 2. Międzynarodowa szkoła letnia DAAD GO EAST: „Memory Cultures in Central Europe. Poland and Czech Republic”, Szczecin – Praga 2012.
 3. Wolontariat w projekcie Ośrodka KARTA „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” realizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach, 2011 – 2012.
 4. Staż w Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, „Staże w instytucjach kultury”, 2012

Aktywność organizacyjna

  1. Międzynarodowa szkoła letnia DAAD GO EAST – pomoc w organizacji edycji 2014, 2013, 2012
 1. Współorganizatorka III edycji konkursu dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych „Polskie drogi do niepodległości– walka z okupantem sowieckim i hitlerowskim” Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie 2010/2011